Menu

4. Závěrečný účet 2018

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 - vyvěšeno dne 6. 6. 2019

/files/static_pages_files/files/N%C3%A1vrh%20z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9ho%20%C3%BA%C4%8Dtu%20za%20rok%202018.pdf

Závěrečný účet obce za rok 2018 - vyvěšeno 6. 7. 2019

/files/static_pages_files/files/Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%BD%20%C3%BA%C4%8Det%202018.docm