Menu

1. Zastupitelstvo obce

Starostka - Barbora Poláčková, 606630489, obec.ceprovice@seznam.cz
Místostarostka - Milena Škabroudová, 723809815, mistostarosta.ceprovice@seznam.cz
 
Zastupitele obce:
 
Václav Plevka - 776322165
 
Václav Lafata - 721311390
 
Petr Pech - 777414183
 
Jana Pechová - 606584623
 
Jan Poláček - 777627670