7. Směrnice Obce Čepřovice

 

1. Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu - vyvěšeno 24. 02. 2020

/files/static_pages_files/files/Zad%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20ve%C5%99ejn%C3%BDch%20zak%C3%A1zek%20mal%C3%A9ho%20rozsahu%20obec%20%C4%8Cep%C5%99ovice(2).docx

2. Vnitřní organizační směrnice obce Čepřovice - vyvěšeno 30. 11. 2022

/files/static_pages_files/files/Vnit%C5%99n%C3%AD%20organiza%C4%8Dn%C3%AD%20sm%C4%9Brnice(2).doc

3. Směrnice pro evidenci, účtování a operativní evidenci majetku - vyvěšeno 7. 5. 2018

/files/static_pages_files/files/Sm%C4%9Brnice%20pro%20evidenci.docx

4. Směrnice pro provedení inventarizace - vyvěšeno 7. 5. 2018

/files/static_pages_files/files/S%C4%9Brnice%20pro%20inventarizaci.docx

5. Plán inventur - vyvěšeno 7. 5. 2018

/files/static_pages_files/files/Pl%C3%A1n%20inventur.docx

6. Směrnice o schválení účetní závěrky Obce Čeptovice - vyvěšeno 7. 5. 2018

/files/static_pages_files/files/sm%C4%9Brnice%20o%20schv%C3%A1len%C3%AD%20%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD%20z%C3%A1v%C4%9Brce.docx

7. Vnitřní směrnice o finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb - vyvěšeno 7. 5. 2018

/files/static_pages_files/files/Vnit%C5%99n%C3%AD%20sm%C4%9Brnice%20sm%C4%9Brnice%20o%20finan%C4%8Dn%C3%AD%20kontrole.docx

8. Podpisový řád obecního úřadu Čepřovice - vyvěšeno 7. 5. 2018

/files/static_pages_files/files/PODPISOV%C3%9D%20%C5%98%C3%81D%20OBECN%C3%8DHO%20%C3%9A%C5%

98ADU%20%C4%8CEP%C5%98OVICE.docx

9. Pracovní řád obce Čepřovice - vyvěšeno 3. 7. 2018

/files/static_pages_files/files/Pracovn%C3%AD%20%C5%99%C3%A1d%20obce.doc

10. Organizační řád obce Čepřovice - vyvěšeno 3. 7. 2018

/files/static_pages_files/files/Organiza%C4%8Dn%C3%AD%20%C5%99%C3%A1d%20obce.doc

11. Provozní řád výpočetní techniky obce Čepřovice - 3. 7. 2018

/files/static_pages_files/files/provozn%C3%AD%20%C5%99%C3%A1d%20v%C3%BDpo%C4%8Detn%C3%AD%

20techniky.doc

12. Směrnice pro práci s osobními údaji - 3. 7. 2018

/files/static_pages_files/files/Vnitrni%20predpis%20-%20zde%20ke%20stazeni.docx