Menu

3. Rozpočtové dokumenty obce

 
Obec Čepřovice
Čepřovice 58
38756 Čepřovice
IČO: 00228702

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

V elektronické podobě jsou dokumenty zveřejňovány na stránkách obce:

www.www.ceprovice.cz/

www.www.ceprovice.cz/uredni-deska

Občané a veřejnost mohou do těchto dokumentů nahlédnout v úřední hodiny na Obecním úřadě Čepřovice, Čepřovice 58, 38756 Čepřovice.

 

1. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023

zveřejněno na el. úřední desce dne 7. 1. 2020

/files/static_pages_files/files/schv%C3%A1len%C3%BD%20st%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD%20v%C3%BDhled%2021-23.pdf

2. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020   

zveřejněn na el. úřední desce dne: 30. 12. 2017

/files/static_pages_files/files/st%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD%20v%C3%BDhled%20rozpo%C4%8Dtu.xlsx

 

3. Schválený rozpočet obce pro rok 2021

zveřejněno na el. desce dne 7. 1. 2021 

/files/static_pages_files/files/scvhaleny_rozpocet_2021.pdf

4. Schválený rozpočet obce rok 2020

zveřejněno na el. desce dne 7. 1. 2020

/files/static_pages_files/files/schv%C3%A1len%C3%BD%20rozpo%C4%8Det%202020.pdf

5. Schválený rozpočet obce rok 2019

zveřejněno na el. úřední desce dne 9. 1. 2019

/files/static_pages_files/files/Schv%C3%A1len%C3%BD%20rozpo%C4%8Det%202019.pdf

6. Schválený rozpočet obce rok 2018

zveřejněno na el. úřední desce dne 30. 12. 2017

/files/static_pages_files/files/schv%C3%A1len%C3%BD%20rozpo%C4%8Det.pdf

7. Schválený rozpočet na rok 2017

zveřejněn na el. úřední desce dne: 3. 1. 2017

 www.uredni-deska.info/obce/1607/deska/schvaleny_rozpocet_na_rok_2017.pdf

8. Schválená rozpočtová opatření pro rok 2019

zveřejněno na el. úřední desce dne 9. 1. 2019

http://www.www.ceprovice.cz/roupoctova-opatreni-2019

9. Schválená rozpočtová opatření pro rok 2018

zveřejněn na el. úřední desce dne: od 1. 1. 2018

http://www.www.ceprovice.cz/rozpoctove-opatreni-2018

10. Schválená rozpočtová opatření pro rok 2017

zveřejněn na el. úřední desce dne: od 27. 3. 2017

http://www.www.ceprovice.cz/rozpoctova-opatreni-2017

11. Schválený závěrečný účet za rok 2020

zveřejněno na el. úřední desce dne 2. 7. 2021

2. Úřední deska (ceprovice.cz)

12. Schválený závěrečný účet za rok 2019

zveřejněno na el. úřední desce dne 19. 5. 2020

https://www.ceprovice.cz/zaverecny-ucet-2019

13. Schválený závěrečný účet za rok 2018

zveřejněn na el. úřední desce dne: 6. 7. 2019

https://www.ceprovice.cz/zaverecny-ucet-2018

14. Schválený závěrečný účet za rok 2017

zveřejněn na el. úřední desce dne: 29. 6. 2018

http://www.ceprovice.w1.cz/zverecny-ucet-2017

15. Schválený závěrečný účet za rok 2016

zveřejněn na el. úřední desce dne: 6. 10. 2017

http://www.www.ceprovice.cz/zaverecny-ucet-2017

16. Schválený závěrečný účet za rok 2015

zveřejněn na el. úřední desce dne: 6. 10. 2017

http://www.www.ceprovice.cz/zaverecny-ucet-2016