Menu

ROZPOČTOVÉ DOKUMENTY

Obec Čepřovice

Čepřovice 58, 38756 Čepřovice

IČO: 00228702

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

 

V elektronické podobě jsou dokumenty zveřejňovány na stránkách obce:

www.www.ceprovice.cz/

www.www.ceprovice.cz/uredni-deska

 

Občané a veřejnost mohou do těchto dokumentů nahlédnout v úřední hodiny na Obecním úřadě Čepřovice, Čepřovice 58, 38756 Čepřovice.

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020   

zveřejněn na el. úřední desce dne: 30. 12. 2017

/files/static_pages_files/files/st%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD%20v%C3%BDhled%20rozpo%C4%8Dtu.xlsx

 

Schválený rozpočet obce rok 2019

zveřejněno na el. úřední desce dne 9. 1. 2019

/files/static_pages_files/files/Schv%C3%A1len%C3%BD%20rozpo%C4%8Det%202019.pdf

 

Schválený rozpočet obce rok 2018

zveřejněno na el. úřední desce dne 30. 12. 2017

/files/static_pages_files/files/schv%C3%A1len%C3%BD%20rozpo%C4%8Det.pdf

 

Schválený rozpočet na rok 2017

zveřejněn na el. úřední desce dne: 3. 1. 2017

 www.uredni-deska.info/obce/1607/deska/schvaleny_rozpocet_na_rok_2017.pdf

 

Schválená rozpočtová opatření pro rok 2019

zveřejněno na el. úřední desce dne 9. 1. 2019

http://www.www.ceprovice.cz/roupoctova-opatreni-2019

 

Schválená rozpočtová opatření pro rok 2018

zveřejněn na el. úřední desce dne: od 1. 1. 2018

http://www.www.ceprovice.cz/rozpoctove-opatreni-2018

 

Schválená rozpočtová opatření pro rok 2017

zveřejněn na el. úřední desce dne: od 27. 3. 2017

http://www.www.ceprovice.cz/rozpoctova-opatreni-2017

 

Schválený závěrečný účet za rok 2015

zveřejněn na el. úřední desce dne: 6. 10. 2017

http://www.www.ceprovice.cz/zaverecny-ucet-2016

 

Schválený závěrečný účet za rok 2016

zveřejněn na el. úřední desce dne: 6. 10. 2017

http://www.www.ceprovice.cz/zaverecny-ucet-2017

 

Schválený závěrečný účet za rok 2017

zveřejněn na el. úřední desce dne: 29. 6. 2018

http://www.ceprovice.w1.cz/zverecny-ucet-2017

 

Schválený závěrečný účet za rok 2018

zveřejněn na el. úřední desce dne: 6. 7. 2019

https://www.ceprovice.cz/zaverecny-ucet-2018

 

 

 

Barbora Poláčková

Starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce: 29. 10. 2019