3. Rozpočtová opatření 2019

Rozpočtové opatření číslo 1 - vyvěšeno 12. 3. 2019

/files/static_pages_files/files/Rozpo%C4%8Dtov%C3%A9%20opat%C5%99en%C3%AD%201.pdf

Rozpočtové opatření číslo 2 - vyvěšeno 8. 4. 2019

/files/static_pages_files/files/20190408115900.pdf

Rozpočtové opatření číslo 3 - vyvěšeno 14. 5. 2019

/files/static_pages_files/files/Rozpo%C4%8Dtov%C3%A9%20opat%C5%99en%C3%AD%203.pdf

Rozpočtové opatření číslo 4 - vyvěšeno 2. 6. 2019

/files/static_pages_files/files/RO%204.pdf

Rozpočtové opatření číslo 5 - vyvěšeno 2. 6. 2019

/files/static_pages_files/files/20190709175200.pdf

Rozpočtové opatření číslo 6 - vyvěšeno 3. 8. 2019

/files/static_pages_files/files/RO%206.pdf

Rozpočtové opatření číslo 7 - vyvěšeno 3. 8. 2019

/files/static_pages_files/files/RO%207.pdf

Rozpočtové opatření číslo 8 - vyvěšeno 8. 9. 2019

/files/static_pages_files/files/20191104143552.pdf

Rozpočtové opatření číslo 9 - 12. 10. 2019

/files/static_pages_files/files/RO%20%C4%8D%209.pdf

Rozpočtové opatření číslo 10 - 7. 11. 2019

/files/static_pages_files/files/rozpo%C4%8Dtov%C3%A1%20zm%C4%9Bna%2010.pdf 

Rozpočtové opatření číslo 11 - 31.12.2019

/files/static_pages_files/files/RO%2011%20posledn%C3%AD.pdf