1. Rok 2015

Dne 17.ledna 2015 se konala Výroční valná hromada. Po krátké scénce mladých hasičů nás velitel sboru Václav Řízký seznámil s činností sboru za uplynulý rok. Poté nám Ing. Jan Novák řekl o hospodaření našeho sboru za celý rok. Jáchym Jaroslav nám přečet úspěchy mladých hasičů. Po vystoupení hostů v diskuzním příspěvku následovala volná zábava.

7.února jako každý rok se uskutečnil tradiční hasičský ples. K poslechu a tanci nám hrála skupina "SCÉNA". A jako každý rok, byly soutěže o pěkné ceny, děkujem všem našim sponzorům.

14.února se uskutečnil tradiční masopustní průvod obcemi Ovčín, Čepřovice, Jiřetice, Kojčín a Bohunice. Letos se zůčastnilo 25 masek a to třeba doktor, sestřičky,šašek, vojáci, lidojed, kouzelníci, kat, baba kořenářka, amor lásky a další. Všechny masky doprovázel na harmoniku Pavel Boška.

6.března byl naší zásahové jednotce operačním střediskem vyhlášen poplach v obci Čepřovice, kde hořel odpad v kovovém velkoobjemovém kontejneru. Jako první na místo dorazila místní dobrovolná jednotka, která požár uhasila během několika minut.

31.března v 16:55 byla naší zásahové jednotce ohlášena technická pomoc mezi obcemi Kakovice - Litochovice. Zde byly popadané a vyvrácené stromy následkem silného celodenního větru a strom který padl přímo do drátů el.vedení a odstřihl okolní vesnice od el. proudu.

5.dubna ve 12hod se konal tradiční velikonoční pochod na hrádek Švecburg do nedalekých Kváskovic.

20.dubna zásahové jednotce byl vyhlášen požár u obce Střítež. Na ploše přibližně 5x5 metrů hořela tráva a profesionální hasiči ze stanice Strakonice ve spolupráci s jednotkou SDH obce Čepřovice požár uhasili.

25.dubna nás ZOD Předslavice požádalo o technickou pomoc. Jednalo se o umytí silážní jámy ve Stříteži. Silážní jáma se myla vysokotlakem a to celkem dvakrát.

30.4 - 1.5. se naši hasiči a občané obce Čepřovice zúčastnili tradičního stavění máje. V podvečer se všichni sešli na návsi u rybníka, kde děvčata ozdobila májku. Po ozdobení muži máj postavili pomocí dřevěných kleštin. Když byl máj postaven a ukotven mohlo začít samotné hlídání máje.

16. května byla okrsková soutěžv Přechovicích. Na soutěž dorazilo dužstvo mužů i žen. Nejprve se běhala disciplína na 100m s překážkami. Naše ženy zaběhli všechny pěkný čas, ale i muži si vedli dobře. Následovala disciplína - požární útok a ta se našim mužům i ženám povedla a obsadili obě družstva 3.místo.

6.července jsme byly požádáni o asistenci na motokrosovém závodě v Jiníně. Naše pomoc spočívala v kropení trati mezi závody, aby trať nebyla prašná a nedocházelo k odlétávání malých kamínků do publika. Trať kropil Lafata Václav ml., Mácha Michal, Řízký Václav st.,

8.července ve 4:32 byla nahlášena technická pomoc v obci Čepřovice. Jednalo se zde o padlý strom, který byl odklizen po vyslání avie s osádkou. Odklízet pomáhal Boška Pavel st., Brousil Pavel, Lafata Václav st., Lafata Václav ml., Řízký Václav, Smíšek Antonín

8. července v 6:48 nám byla ohlášená další technická pomoc a to v obci Skály. I tady se jednalo o padlý strom, který se následkem silného větru rozlomil. Tady pomáhal odklízet Boška Pavel ml.,Lafata Václav ml., Řízký Václav, Smíšek Antonín

20150708_160333.jpg

26.července osádky cisteren profesionálních hasičů ze stanice Strakonice a z jednotek SDH obcí Nišovice, Češtice a Volyně byly vysláni k Nišovicím na ohlášený požár pole. Tady požár zasáhl hektar ječmene, tři hektary pšenice a trávu na louce se starou boudou. Velitelem zásahu jsme byly požádáni o pomoc při hašení tohoto požáru přibližně po hodině se nám s ostatníma zasahujícíma jednotkama podařilo dostat oheň pod kontrolu. Požár byl zcela uhašen až po dvacáté hodině. Zde pomáhal hasit Boška Pavel st., Brousil Pavel, Čech Pavel st., Hauser Václav, Novák Jan ml., Pech Petr ml., Řízký Petr.

nisovice-26.7.2015.jpg

31.července v 11:34 byl zásahové jednotce vyhlášen požár v obci Krajníčko, kde hořelo pole. U tohoto požáru zasahoval Boška Pavel ml., Čech Pavel st., Mácha Michal, Smíšek Antonín.

1.srpna ve 14:30 byl operačním střediskem vyhlášen požár v obci Bílsko. Zde se jednalo o požár pole. U požáru zasahoval Boška Pavel st., Boška Pavel ml., Brousil Pavel, Čech Pavel st., Hauser Václav, Lafata Václav st., Mácha Michal, Novák Jan ml..

10.srpna ve 13:30 byl zásahové jednotce ohlášen požár u Bavorova v místě Tourov. Na začátku hasebních prací pomáhal s hašením požáru i vrtulník policie ČR. K požáru postupně přijelo 16 požárních jednotek. Požár zasáhl cca 27Ha obilí a 30Ha strniště dále se požár rozšířil do přilehlého lesa. Ve 14 hod byl vyhlášen 3.stupeň poplachu a následovně pak v 15hod byl požár lokalizován. Dohašovací práce probíhaly až do 18 hod. K zásahu vyjížděla naše TATRA s osádkou Boška Pavel st., Čech Pavel st. a Mácha Michal a AVIA s osádkou Hauser Václav, Lafata Václav st..

11.srpna ve 14:50 nám byl vyhlášen požár v obci Litochovice. Jednalo se zde o požár stohu. K tomuto požáru vyjela obě naše auta a to ve složení Boška Pavel st., Čech Pavel st., Čech Pavel ml., Hauser Václav, Lafata Václav st., Lafata Václav ml., Mácha Michal, Řízký Václav ml.

15.srpna se udělala brigáda na mytí zásahových aut. Po tolika výjezdech si umytí určitě zasloužila Čech Pavel ml.,Lafata Václav ml., Mácha Michal, Pech Petr, Smíšek Antonín

18.srpna jsme byly požádáni zda by jsme vyčistily a odsály vodu ze studny v obci Jiřetice.

2.září v 7:42 byl naší zásahové jednotce vyhlášen požár rodinného domu ve Volyni v ulici Dr.Svobody. Po příjezdu na ohlášené místo bylo vše zcela uhašeno a začalo samotné vyklízení zasažené místnosti. Vyhazovalo se oknem vše co bylo shořelé, ale i vše co bylo už ohořelé. U tohoto zásahu bylo 6 členů naší jednotky. Čech Pevel st.,Čech Pavel ml., Pech Petr st., Řízký Václav st., Řízký Václav ml., Smíšek Antonín

v__3d33.jpg

 

5.září vyjeli naši muži na soutěž do Krajníčka. Přijelo 11 družstev mužů a naše družstvo mužů obsadilo krásné 5.místo.

16.září jsme byly požádáni panem Kudrlem o technickou pomoc. Jednalo se zde o umytí velkého bagru. Mytí se zúčastnil Václav Řízký, Pech Petr a Pavel Čech.

18.září nás ZOD Předslavice poprosilo o technickou pomoc. Zde se jednalo o umytí silážní jámy ve Stříteži. Mytí silážní jámy prováděl Václav Řízký a Petr Pech.

19.září se konalo Taktickoprověřovací cvičení v Malenicích. Zúčastnil se celý Volynský okrsek a nacvičovali zde dálkovou dopravu vody.