Menu

Platné vyhlášky obce Čepřovice

1. Veřejná vyhláška o poplatku ze psů - vyvěšeno 26. 11. 2018

/files/static_pages_files/files/Vyhl%C3%A1%C5%A1ka%20-%20poplatky%20ze%20ps%C5%AF.doc

 

2. Veřejná vyhláška 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - vyvěšeno 1. 12. 2018

/files/static_pages_files/files/vyhl%C3%A1%C5%A1ka%202019%20opraven%C3%A1%20platn%C3%A1(1).doc