Menu

3. Odpadové hospodářství v obci Čepřovice

Obec Čepřovice je od roku 2007 zapojena v rámci Odpadového systému obce v „Systému sdruženého plnění EKO-KOM“.

Při provozování Odpadového systému obce je odpad sbírán a tříděn, dále pak je předáván k recyklaci ve smyslu zákona o odpadech, tj. k využití procesem, kterým jsou odpady z obalů nebo obalových prostředků, případně dalšími materiály přeměněny ve výrobek nebo surovinu.

Od společnosti EKO-KOM, a s. získává Obec Čepřovice za sběr, třídění a předání odpadu k recyklaci odměnu.

Od roku 2015 se v obci změnil svoz komunálního odpadu a to z kontajnorového (vždy v obci jeden velky velkoobjemový kontajner na komunální odpad) na domovní vývoz popelnic na komunální odpad. 

Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpady a pomáhají tak nejen ve zlepšení životního prostředí, ale i snižují tím podíl směsného komunálního odpadu a tím i náklady obce.