Menu

Odbor rozvoje

1. Podnět k pořízení regulačního plánu. 
 
2. Žádost o územně plánovací informaci. 
 
3. Žádost o vydání regulačního plánu.
 
4. Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování.