Menu

Odbor dopravy

1. Ohlášení stavby:
 
2. Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou:
 
3. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu: 
 
4. Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel:
 
5. Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: 
 
6. Žádost o povolení umístění reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení, zábradlí apod.:
 
7. Žádost o povolení uzavírky a zvláštního užívání pozemní komunikace:
 
8. Žádost o schválení technické způsobilosti:
 
9. Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla:
 
10. Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla:
 
11. DALŠÍ FORMULÁŘE NALEZNETE NA TOMTO ODKAZE: