Menu

Obecně závazná vyhláška 1/2018 o místním poplatku

Zastupitelstvo obce Čepřovice na svém zasedání číslo 10/2018 ze dne 30. 11. 2018 usesením číslo 9. Schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

Vyvěšeno dne 1. 12. 2018

/files/static_pages_files/files/vyhl%C3%A1%C5%A1ka%202019%20opraven%C3%A1%20platn%C3%A1.doc