1. Informace k projektu

Čepřovice – přírodní zahrada
 
Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
 
Cílem projektu bylo vytvoření zahrady pro mateřskou školku v Čepřovicích. V rámci realizace projektu došlo k instalaci 33 objektů, úpravě zahrady na ploše 2 200 m2, terénním úpravám na ploše 225 m2 a bylo realizováno 30 participačních aktivit.
 
Celkové uznatelné náklady: 1 040 536Kč
Dotace: 500 000 Kč (48,05 %)
Příspěvek příjemce dotace: 540 536 Kč (51,95 %)
 
Datum zahájení realizace projektu:  09/2018
Datum ukončení realizace projektu: 05/2019
 
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Čepřovice