Menu

Hromadné čipování a očkování psů v obci

Vážení občané,


oznamujeme Vám, že v nedělí 20. 10. 2019 proběhne ve všech třech obcích (Čepřovice, Jiřetice a Koječín) hromadné čipování a v případě zájmů i přeočkování Vašich psů.
Čipovat bude paní veterinární doktorka MVDr. Martina Hucková cena čipu s načipováním je 400 Kč. V případě zájmu přeočkování jsou ceny:
1. kompletní přeočkování je 340 Kč
2. přeočkování pouze vzteklina je 170 Kč.

Očkování proběhne v tyto hodiny:
1. Čepřovice 9:00 -10:30 hod
2. Jiřetice 10:30 - 11:30 hod
3. Koječín 11:30 - 12:30 hod

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2020 je povinné čipování psů!!!!!

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes.

Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).

Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.Proč se povinnost zavádí?

Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto oblastech:

zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.).
účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů,
bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),
zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.