2. Historie Mysliveckého Kroužku ,,Jezevci"

Kroužek vznikl v září 2017 a už od počátku má velký ohlas. Momentálně navštěvuje kroužek 10 dětí ve věku od 2 - do 10 let.

Na začátku vzniku kroužku stála myšlenka, jak děti v obci zvednout od počítače a televize a ukázat jim, že v přírodě je taky spousta zajímavých věcí a dají se tam zažít různá dobrodružství. Nakonec se naše myšlenka naplnila a děti kromě toho, že se učí poznávat stopy zvířat, listnaté a jehličnaté stomy, lesní zvěř, jak se v lese chovat, jak pomáhat přírodě a zvířatům.... . Děti vyrábí krmítka a budky pro ptáčky a jejich vrcholným dílem je vybudování krmelce pro zvířátka, který si děti za pomoci rodičů vybudovali zcela samostatně :)

Myslivecký krožek vede Michal Mácha obyvatel obce Čepřovice a šikovný mladý a hlavně nadšený myslivec. Prozatím ho práce s tak početnou skupinou baví.

Mysliveký kroužek je podporován ČMS Strakonice a je tedy ofociálním kroužkem, který je podporován Českou mysliveckou společností. Děti jsou pojištěny u pojišťovny Halali. Podpora našeho kroužku ze strany ČMS je obrovská pro děti jsme obdrželi spostu výukových materiálů odměn... .