Menu

Formuláře ke stažení

Souhlas se zasíláním informativních SMS zpráv podle zákona GDPR - 29. 5. 2018

/files/static_pages_files/files/Souhlas%20se%20zas%C3%ADl%C3%A1n%C3%ADm%20SMS%20zpr%C3%A1v(1).docx

Formulář pro přihlášení psa v obci- 20. 11. 2017

/files/static_pages_files/files/Ohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20povinnosti%20k%20m%C3%ADstn%C3%ADmu%20poplatku%20ps%C5%AF.doc

Odhlášení psa z evidence obce - 20. 11. 2017 

/files/static_pages_files/files/Odhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20psa.doc

 

Dokumenty stavebního úřadu - 29. 3. 2018

/files/static_pages_files/files/12-Zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu.pdf

/files/static_pages_files/files/13-Zadost-o-povoleni-predcasneho-uzivani-stavby.pdf

/files/static_pages_files/files/14-Oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby.pdf

/files/static_pages_files/files/15-Ohlaseni-odstraneni.pdf

/files/static_pages_files/files/4-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku.pdf

/files/static_pages_files/files/5-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochrannem-pasmu.pdf

/files/static_pages_files/files/8-Ohlaseni-stavby.pdf

/files/static_pages_files/files/9-Zadost-o-stavebni-povoleni.pdf

/files/static_pages_files/files/Ohlaseni_dokonceni_stavby2018.pdf

/files/static_pages_files/files/OZN%C3%81MEN%C3%8D%20Z%C3%81M%C4%9ARU.pdf

/files/static_pages_files/files/%C5%BD%C3%81DOST%20O%20ZM%C4%9AN%C4%9A%20VLIVU%20U%C5%BD%C3%8DV%C3%81N%C3%8D%20STAVBY%20NA%20%C3%9AZEM%C3%8D.pdf

/files/static_pages_files/files/%C5%BD%C3%81DOST%20O%20VYD%C3%81N%C3%8D%20SPOLE%C4%8CN%C3%89HO%20POVOLEN%C3%8D.pdf

/files/static_pages_files/files/%C5%BD%C3%81DOST%20O%20VYD%C3%81N%C3%8D%20ROZHODUT%C3%8D%20O%20UM%C3%8DST%C4%9AN%C3%8D%20STAVBY.pdf

/files/static_pages_files/files/%C5%BD%C3%81DOST%20O%20VYD%C3%81N%C3%8D%20ROZHODNUT%C3%8D%20O%20ZM%C4%9AN%C4%9A%20VYU%C5%BDIT%C3%8D%20%C3%9AZEM%C3%8D.pdf

/files/static_pages_files/files/Zadost_o_prideleni_cisla_popisneho2018_1.pdf

/files/static_pages_files/files/SPOLE%C4%8CN%C3%89%20OZN%C3%81MEN%C3%8D%20Z%C3%81M%C4%9ARU.pdf

 

Matrika - 28. 3. 2018

/files/static_pages_files/files/dotaznik_k_uzavreni_manzelstvi.pdf

/files/static_pages_files/files/zadost_osv_st_obc_18%5B1%5D.doc