Menu

Finanční pomoc - Kůrovec

Vážení občané,

dovolte mi touto cestou zaslat informace k finanční pomoci vlastníkům lesa na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích, za období od 1.10.2017 do 31.12.2018.

/files/static_pages_files/files/Informace%20pro%20vlastn%C3%ADky%20les%C5%AF.pdf