Menu

Dokumenty stavebního úřadu

1. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu:
 
2. Žádost o povolení předčasného užívání stavby:
 
3. Oznámení změny v užívání stavby:
 
4. Ohlášení odstranění:
 
5. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku:
 
6. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu:
 
7. Ohlášení stavby:
 
8. Žádost o stavební povolení:
 
9. Ohlášení dokončení stavby:
 
10. Oznámení záměru:
 
11. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území: 
 
12. Žádost o vydání společného povolení:
 
13. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:
 
14. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území:
 
15. Žádost o přidělení čísla popisného:
 
16. Společné oznámení záměru:
 
17. DALŠÍ FORMULÁŘE NALEZNETE NA TOMTO ODKAZE STAVEBNÍHO ÚŘADU: