Menu

8. Záměr obce o směně pozemku p.č.977 v Čepřovicích

Zastupitelstvo obce Čepřovice vyhlašuje
Záměr směny části pozemku parcelní číslo 977 k.ú. Čepřovice v majetku obce Čepřovice (cca 13 m2) s částí pozemku parcelní číslo 105/3 k.ú. Čepřovice v majetku pana Veselky (cca 125m2)
 
            Obec Čepřovice oznamuje, že na zasedání zastupitelstva obce dne 27. 6. 2021 na zasedání číslo 5/2021 a usnesením číslo 8 zastupitelstvo rozhodlo směny části pozemku parcelní číslo 977 k.ú. Čepřovice v majetku obce Čepřovice (cca 13 m2) s částí pozemku parcelní číslo 105/3 k.ú. Čepřovice v majetku pana Veselky (cca 125m2).
 
         V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, je tento záměr zveřejňován a občané se k němu mohou vyjádřit, případně předložit své nabídky a připomínky.
 
         Záměr se zveřejňuje do 15. 7. 2021. Občané po tuto dobu mohou předkládat námitky, žádosti a stanoviska k danému záměru.
 
Následně bude záměr projednán na zastupitelstvu obce.
 
 
V Čepřovicích dne 29. 6. 2021
 
 
Barbora Poláčková
Starostka obce