7.Obnova katastrálního operátu v k.ú. Jiřetice

 

 

1. Mapa dotčených pozemků - /files/static_pages_files/files/Mapa.pdf

2. Harmonogram měření pozemků - /files/static_pages_files/files/Harmonogram.pdf