Menu

7. Záměr obce o pronájmu pozemku p.č. 1147 v Koječíně

 
Zastupitelstvo obce Čepřovice vyhlašuje
Záměr pronájmu pozemku parcelní číslo 1147 k.ú. Koječíně u Čepřovic o celkové výměře 645 m2
 
            Obec Čepřovice oznamuje, že na zasedání zastupitelstva obce dne 27. 6. 2021 na zasedání číslo 5/2021 a usnesením číslo 10 zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu pozemku parcelní číslo 1147 k.ú. Koječín u Čepřovic o celkové výměře 645 m2.
 
         V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, je tento záměr zveřejňován a občané se k němu mohou vyjádřit, případně předložit své nabídky a připomínky.
 
         Záměr se zveřejňuje do 15. 7. 2021. Občané po tuto dobu mohou předkládat námitky, žádosti a stanoviska k danému záměru.
 
Následně bude záměr projednán na zastupitelstvu obce.
 
 
V Čepřovicích dne 29. 6. 2021
 
 
Barbora Poláčková
Starostka obce