6. Katastrální úřad Strakonice

Telefon - 383 312 161
Email - kp.strakonice@cuzk.cz
ID datové schránky - xmwieef
 
PODATELNA
Pondělí - 8:00 - 17:00
Středa - 8:00 - 17:00