3. Zdravotní středisko Volyně

383 372 825 - MUDr. František Pávek (stomatologie)

774 001 846 - MUDr. Marcela Buriánková (stomatologie)

383 372 138 - Petra Bačová (stomatologická laboratoř)

383 372 385 - MUDr. Vladimír Cílek (lékař pro děti a dorost)

383 372 668 - MUDr. Markéta Jedličková (praktický lékař pro dospělé)

383 372 432 - MUDr. Jan Nýdl (praktický lékař pro dospělé)

383 372 854 - MUDr. Michaela Kovářová (praktický lékař pro dospělé)

383 372 854 - MUDr. Jan Kovář (praktický lékař pro dospělé)

383 372 951 - MUDr. Hana Jirková (gynekologicko-porodnická ordinace)

383 372 864 - Nemocnice Volyně s.r.o.

383 372 090 - Lékárna Volyně