3. Komunální volby 2022 konané ve dnech 23.-24.9.2022

1. Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Obce Čepřovice - zveřejněno 25. 7. 2022

/files/static_pages_files/files/stanoven%C3%AD%20po%C4%8Dtu%20%C4%8Dlen%C5%AF%20vk.pdf

2. Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu do zastupitelstva Obce Čepřovice - zveřejněno 9. 8. 2022

/files/static_pages_files/files/ozn%C3%A1men%C3%AD%20o%20po%C4%8Dtu%20s%C3%ADdel%20VO.pdf

3. Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - zveřejněno 13. 8. 2022

/files/static_pages_files/files/Jmenov%C3%A1n%C3%AD%20zapisovatele%20ov.pdf

4. Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise - zveřejněno 13. 8. 2022

/files/static_pages_files/files/Ozn%C3%A1men%C3%AD%20o%20prvn%C3%ADm%20zased%C3%A1n%C3%AD%20Vk.pdf

5. Delegování členů okrskové volební komise - zveřejněno 25. 8. 2022

/files/static_pages_files/files/Delegov%C3%A1n%C3%AD%20%C4%8Dlen%C5%AF%20okrskov%C3%A9%20komise.pdf

6. Oznámení o době a místě konání voleb - zveřejněno 8. 9. 2022

/files/static_pages_files/files/Ozn%C3%A1men%C3%AD%20o%20dob%C4%9B%20a%20m%C3%ADst%C4%9B%20kon%C3%A1n%C3%AD%20voleb.pdf

7. Výsledky komunálních voleb v obci Čepřovice 2022 - zveřejněno 26. 9. 2022

/files/static_pages_files/files/20220924162332(1).pdf