4. Ořezy dřevin v blízkosti elektrického vedení

1. Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostní (pozemků) na potřebu ořezu.

/files/static_pages_files/files/O%C5%99ez%20d%C5%99evin.pdf

2. Vážení vlastníci a uživatele pozemků.

/files/static_pages_files/files/O%C5%99ezy%20d%C5%99evin%202.pdf

3. Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin.

/files/static_pages_files/files/O%C5%99ezy%20d%C5%99evin%203.pdf