1. Střednědobý výhled rozpočtu obce

1. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024

zveřejněno na el. úřední desce dne 19. 12. 2021

/files/static_pages_files/files/schv%C3%A1len%C3%BD%20st%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD%20v%C3%BDhled%2022-24.pdf

2. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023

zveřejněno na el. úřední desce dne 7. 1. 2020

/files/static_pages_files/files/schv%C3%A1len%C3%BD%20st%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD%20v%C3%BDhled%2021-23.pdf

3. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020   

zveřejněn na el. úřední desce dne: 30. 12. 2017

/files/static_pages_files/files/st%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD%20v%C3%BDhled%20rozpo%C4%8Dtu.xlsx