1. Formuláře obce Čepřovice

1. Souhlas se zasíláním informativních SMS zpráv podle zákona GDPR - 29. 5. 2018

/files/static_pages_files/files/Souhlas%20se%20zas%C3%ADl%C3%A1n%C3%ADm%20SMS%20zpr%C3%A1v(1).docx

2. Formulář pro přihlášení psa v obci- 20. 11. 2017

/files/static_pages_files/files/Ohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20povinnosti%20k%20m%C3%ADstn%C3%ADmu%20poplatku%20ps%C5%AF.doc

3. Odhlášení psa z evidence obce - 20. 11. 2017 

/files/static_pages_files/files/Odhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20psa.doc