Menu

1. Covid 19

Milí sousedé a spoluobčané,
 
v této nelehké době, která je pro nás všechny velice vyčerpávající a zasahující do našich pracovních i osobních životů, vás všechny znovu chceme poprosit o trpělivost a osobní statečnost. 

Prosíme vás, dodržujte všechna opatření, která nás čekají od 1.března 2021, i když o nich máte pochybnost. Chraňte především své zdraví a zdraví svého okolí - noste v uzavřených prostorech respirátor, zejména v hromadných dopravních prostředcích, obchodech, úřadech a všech ostatních uzavřených prostorech, kde se setkáváte s ostními lidmi, kteří nejsou rodinnými příslušníky.  
 
Boj s Covid-19 je těžký a ti, kteří prodělali těžší formu nákazy, vědí, o čem to je.  
 
Přistupujme k této situaci zodpovědně, nenechme se však ovládnout strachem.  Jsou na nás kladeny velké nároky - jsme více unavení a otrávení..., ale přesto se pokusme radovat se z přicházejících jarních dní a sluníčka. Strach a zlost nám v této chvíli nepomohou. 
 
Pomáhejme si!

Přejeme nám všem hodně pozitivní energie, slušnosti, síly a solidarity, a pokud nás budete potřebovat, jsme tady pro vás.

Barbora Poláčková
Starostka obce