1. Zastupitelstvo obce

Starostka - Bc. Barbora Poláčková
                    mobil: 606 630 489
                    email: obec.ceprovice@seznam.cz
 
Místostarostka - Milena Škabroudová
                             mobil: 723 809 815
                             emil: mistostarosta.ceprovice@seznam.cz
 
 
Zastupitele obce:
 
Václav Plevka
 
Ing. Petra Máchová
email: 

 

 
Petr Pech
 
Jana Pechová
 
 
 
Jan Poláček