1. Zastupitelstvo obce

Starostka - Bc. Barbora Poláčková
                    mobil: 606 630 489
                    email: obec.ceprovice@seznam.cz
 
Místostarostka - Milena Škabroudová
                             mobil: 723 809 815,
                             emil: mistostarosta.ceprovice@seznam.cz
 
 
Zastupitele obce:
 
Václav Plevka
mobil: 776 322 165
 
Václav Lafata
mobil: 721 311 390
 
Petr Pech
mobil: 777 414 183
 
Jana Pechová
 
 
Jan Poláček
mobil: 777 627 670