4. Školkovné a stravné v MŠ Čepřovice

 
Výše školkovného na školní rok 2021/2022:
1. Školkovné platí děti od 2 - do 5 let a to ve výši - 350 Kč/za měsíc
 
Výše stravného do 31. 12. 2021:
1. Částka za polodenní stravu pro 2 - 6 leté děti - 32 Kč/za den (v ceně je přesnídávka 9 Kč, oběd 23 Kč)
 
2. Částka za polodenní stravu pro 7 - 10 leté děti - 34 Kč/za den (v ceně je přesnídávka 10 Kč, oběd 24 Kč)
 
3. Částka za celodenní stravu pro 2 - 6 leté děti - 41 Kč/za den (v ceně je přesnídávka 9 Kč, oběd 23 Kč, svačina 9 Kč)
 
4. Částka za celodenní stravu pro 7 - 10 leté děti - 43 Kč/za den (v ceně je přesnídávka 10 Kč, oběd 24 Kč, svačina 9 Kč)
 
 
 
 
Příspěvek SRPŠ činí na školní rok 2021/2022 - 200 Kč