3. Rozpočtové dokumenty obce

 
Obec Čepřovice
Čepřovice 58
38756 Čepřovice
IČO: 00228702

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

V elektronické podobě jsou dokumenty zveřejňovány na stránkách obce:

www.www.ceprovice.cz/

www.www.ceprovice.cz/uredni-deska

Občané a veřejnost mohou do těchto dokumentů nahlédnout v úřední hodiny na Obecním úřadě Čepřovice, Čepřovice 58, 38756 Čepřovice.