Menu

Platné vyhlášky obce Čepřovice

1. Veřejná vyhláška o poplatku ze psů 1/2019 - vyvěšeno 1. 1. 2019

/files/static_pages_files/files/Vyhl%C3%A1%C5%A1ka%202019%20psi.doc

 

2. Veřejná vyhláška 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - vyvěšeno 1. 1. 2019

/files/static_pages_files/files/Ve%C5%99ejn%C3%A1%20vyhl%C3%A1%C5%A1ka%20odpady.doc