Menu

2. Obecně závazná vyhláška 1/2019 o místním poplatku

 
Zastupitelstvo obce Čepřovice na svém zasedání číslo 8/2019 ze dne 13. 12. 2019 usesením číslo 19. Schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:
 
Vyvěšeno dne 17. 12. 2019

/files/static_pages_files/files/Ve%C5%99ejn%C3%A1%20vyhl%C3%A1%C5%A1ka%20odpady(1).doc