2. Obecně závazná vyhláška 1/2021 o místním poplatku

 
Zastupitelstvo obce Čepřovice na svém zasedání číslo 8/2021 ze dne 5. 11. 2021 usesením číslo 31. Schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku 1/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:
 
Vyvěšeno dne 13. 12. 2021
 

/files/static_pages_files/files/vyhlaska%202021.pdf