Menu

Finanční úřad - Daně z nemovitostí

Vážení,

vzhledem k blížícímu se termínu 31. ledna 2020 pro podání přiznání daně z nemovitých věcí  na zdaňovací období roku 2020 Vám zasílám informační leták pro vlastníky nemovitých věcí v katastrálních územích Vaší obce. Žádám Vás v zájmu kvalitnější informovanosti občanů     o zveřejnění tohoto letáku na úřední desce obce a internetových stránkách obce.

Informační leták obsahuje údaje potřebné pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí včetně např. údajů o úředních hodinách pro podání přiznání a údaje pro zaplacení daně z nemovitých věcí.

Abychom předešli zbytečným sankcím, bylo by vhodné občany zvláště upozornit na níže uvedené odstavce:

Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2020 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději do 31. ledna 2020.

Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas, případně nebylo podáno vůbec, vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu.

Současně zasíláme nabídku nové služby pro poplatníky daně z nemovitých věcí spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu.

V neposlední řadě Vám nabízíme možnost po dohodě se správcem daně si několik tiskopisů přiznání daně z nemovitých věcí vyzvednout a poskytovat je občanům na obecním úřadu (úřadu městyse, městském úřadu).

 

/files/static_pages_files/files/F%C3%9A%20%C4%8Cep%C5%99ovice%202020.doc

/files/static_pages_files/files/Formul%C3%A1%C5%99%20dan%C4%9B%20z%20nemovitost%C3%AD.pdf

/files/static_pages_files/files/DNV_e-mail_nab%C3%ADdka_2020.docx