Menu

7. Záměr o směně pozemků

Zastupitelstvo obce Čepřovice vyhlašuje
Záměr směny pozemku celkem 33 m2 p.č. 977 a p.č. 956/6 v k.ú. Čepřovice (nově vzniklé p.č. 956/26 a 977/2 v k.ú. Čepřovice) v majetku obce Čepřovice, za část pozemku celkem 83m2 p.č. 105/3 v k.ú. Čepřovice (nově vzniklá p.č. 105/19 v k.ú Čepřovice) v majetku pana P.Veselky.  
 
            Obec Čepřovice oznamuje, že na zasedání zastupitelstva obce dne 24. září 2021 na zasedání číslo 7/2021 a usnesením číslo 6 zastupitelstvo rozhodlo o směny pozemku celkem 33 m2 p.č. 977 a p.č. 956/6 v k.ú. Čepřovice (nově vzniklé p.č. 956/26 a 977/2 v k.ú. Čepřovice) v majetku obce Čepřovice, za část pozemku celkem 83m2 p.č. 105/3 v k.ú. Čepřovice (nově vzniklá p.č. 105/19 v k.ú Čepřovice) v majetku pana P.Veselky.  
 
         V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, je tento záměr zveřejňován a občané se k němu mohou vyjádřit, případně předložit své nabídky a připomínky.
 
         Záměr se zveřejňuje do 11. 10. 2021. Občané po tuto dobu mohou předkládat námitky, žádosti a stanoviska k danému záměru.
 
Následně bude záměr projednán na zastupitelstvu obce.
 
V Čepřovicích dne 24. 9. 2021