Menu

4. Seznam nemovitostí s nedostatečnou identifikací vlastníka

Vážení občané,

úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Vás touto cestou žádá o pomoc v rámci určení přesné identifikace vlastníků pozemků uvedených níže:

Seznam pozemků

/files/static_pages_files/files/atc8106569918112134179.xlsx

Dopis 

/files/static_pages_files/files/atc8693855229338665530.pdf