6. Platné Vyhlášky a nařízení obce

1. Veřejná vyhláška o poplatku ze psů 1/2019 - vyvěšeno 1. 1. 2019

/files/static_pages_files/files/Vyhl%C3%A1%C5%A1ka%202019%20psi.doc

2. Veřejná vyhláška 1/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - vyvěšeno 5. 11. 2021

/files/static_pages_files/files/Obecn%C4%9B%20z%C3%A1vazn%C3%A1%20vyhl%C3%A1%C5%A1ka%20obce.pdf