Menu

5. POV veřejné osvětlení v obci Čepřovice

Díky poskytnutí dotace z rozpočtu JIhočeského kraje v roce 2021 byla naše obec podpořena s tímto projektem:

Druh podpory - Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021
 
Název akce - Oprava veřejného osvětlení v  místních částech obce
 
Číslo smlouvy - SDO/OREG/243/21
 
Celkové výdaje akce - 124 655 Kč
 
Neinvestiční výdaje celkem - 124 655 Kč
 
Výše poskytnuté dotace - 74 793 Kč
 
Spoluúčast obce - 49 862 Kč.