5. Modernizace vybavení KD Čepřovice

V loňském roce požádala obec Čepřovice prostřednictvím MAS Šumavsko z.s. - F7 Žijeme venkovem - o dotaci SZIF - Podpora rozvoje venkova a to konkrétně o dotaci na projekt ,,Modernizace vybavení kulturního domu Čepřovice"

Vzhledem k tomu, že se v roce 2020 kompletně zmodernizoval kulturní dům po stavební stránce, bylo ale třeba zmodernizovat i vybavení kulturního domu, které bylo součástí kulturního domu již od roku 1973. Konkrétně se jednalo o nové židle a stoly, a pak také o novou pec na vypalování keramiky, kterou bude využívat MŠ Čepřovice a ostatní spolky fungující v obci....

Celkové náklady na nové vybavení byly - 1 890 900 Kč

Celková výše přiznané dotace je - 1 512 720 Kč

Příspěvek společenství EU - 968 140 Kč

Příspěvek z národních zdrojů - 544 580 Kč

Spoluúčast obce - 378 150 Kč

Cíl operace : Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Děkujeme