4. Volba prezidenta České republiky

1. Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise obce Čepřovice - vyvěšeno 14. 11. 2022

/files/static_pages_files/files/stanoven%C3%AD%20min%20po%C4%8Dtu(1).doc

2. Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky - vyvěšeno den 29. 11. 2022

/files/static_pages_files/files/ozn%C3%A1men%C3%AD%20o%20po%C4%8Dtu%20okrsku.doc

3. Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - vyvěšeno dne 03. 12. 2022

/files/static_pages_files/files/jmenov%C3%A1n%C3%AD(2).doc

4. Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky - vyvěšeno dne 29. 12. 2022

/files/static_pages_files/files/ozn%C3%A1men%C3%AD%20o%20dob%C4%9B.doc