Menu

3. Dotace na úroky z úvěru na akci ,,Modernizace KD Čepřovice"

Jihočeským krajem byla v roce 2021 poskytnuta obci dotace na akci ,, Dotace na úroky z úvěru na akci Modernizace KD Čepřovice 2021" v procentuální výši 70%.

úroky celkem - 101 978,80

dotace celkem - 44 000 Kč

spoluúčast obce - 57 978,8 Kč