10. Výsledky zápisu do MŠ Čepřovice

Do MŠ Čepřovice k předškolnímu vzdělávání, od 1. září 2023, byly přijaty děti, kterým byla u zápisu přidělna následující čísla:

01-2023

02-2023

03-2023

04-2023

05-2023

06-2023

07-2023

08-2023

09-2023

10-2023

11-2023

12-2023

13-2023

14-2023

15-2023

16-2023

20-2023

21-2023

Ostatní žádosti budou projednány individuálně se zákonnými zástupci dětí.

Zároveň žádáme rodiče přijatých dětí, aby si ve dnech 17. a 18. května 2023vyzvedli v MŠ Čepřovice ,,Rozhodnutí" o příjetí dítěte. 

 

/files/static_pages_files/files/V%C3%BDsledky%20%20z%C3%A1pisu%20%20do%20%20M%C5%A0%20%20%C4%8Cep%C5%99ovice.pdf